SESSIONS INFORMATIVES ESTUDIS

Dia 26 de juny realitzarem sessions informatives de cada un dels cicles formatius que es poden cursar en el nostre centre.

Si teniu interès en informar-vos sobre algun d’aquests cicles, veniu a l’horari que podeu veure a continuació.