Suggeriments, queixes i reclamacions

Definicions:

*Suggeriment: Idea que s’aporta al Centre amb ànim constructiu per millorar el seu funcionament i els cursos que s’imparteixen.

*Queixa: mostra d’insatisfacció contra el centre en aspectes en els que el centre no ha contret compromisos contractuals (matrícula) o legals.

*Reclamació: mostra d’insatisfacció contra el centre en aspectes en els que el centre SI té contrets compromisos contractuals (matrícula) o legals.

Procediment: Emplenar la sol·licitud i introduir-la a la bústia que hi ha al taulell de consergeria.