PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TSIS 2018-2019

Programacions mòduls 1r TSIS

Context de la intervenció social

Inserció sociolaboral

Mediació Comunitària

MIS

PAPS

Programació de mòdul per competències per GS – FOL

Programacions mòduls 2n TSIS

Atenció a les Unitats de Convivència 

Habilitats socials 

Primers Auxilis

SAAC

Programació de mòdul per competències per GS – EIE

Suport a la intervenció educativa