PROGRAMACIONS MÒDULS CFGM-Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2018-2019

Programacions mòduls 1r Tècnic atenció a Persones en Situació de Dependència

Atenció i Suport Psicosocial

Atenció Higiènica

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 

Organització atenció a persones en situació de dependència

Primers Auxilis

Formació i Orientació Laboral

Suport domiciliari

programacions mòduls 2n Tècnic atenció a Persones en Situació de Dependència

Atenció Sanitària

Empresa i Iniciativa Emprenedora

DESTRESES SOCIALS

Suport a la comunicació

Teleassistència