Orientació

El servei d’orientació de CIFP Son Llebre és un dels Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) i com a tal atén, orienta i resol les consultes sobre el sistema integrat de qualificacions i formació professional, especialment les relacionades amb la família professional de serveis socioculturals i al a comunitat, com poden ser:

  • Cicles formatius de formació professional (FP grau mitjà, grau superior, a distància, proves lliures, etc.)
  • Certificats de professionalitat del Servei d’Ocupació (SOIB)
  • L’acreditació d’experiència laboral que organitza l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i que es realitzen en el nostre centre.

Aquest servei està format per professionals tècnics:

  • de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat
  • del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de la Conselleria de Treball.

Està obert a qualsevol persona que tengui preguntes sobre la formació professional (acreditació d’experiència laboral, certificats de professionalitat i cicles formatius d’FP), estigui o no matriculat en el nostre centre.


Emplenar el formulari  per reservar cita. També es poden enviar consultes i reservar cita a poapsonllebre@gmail.com.