Presencial

CFGS Mediació comunicativa

Títol que s’obté: Tècnic superior en Mediació comunicativa. Oferta presencial, en horari vespertí i lliure. Perfil professional

CFGS Integració social

Títol que s’obté: Tècnic superior en Integració social. Oferta presencial, en horari diürn i lliure. Perfil professional

CFGS Promoció igualtat de gènere

Títol que s’obté: Tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere. Oferta presencial, en horari vespertí. Perfil professional

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència. Oferta presencial, en torn diürn, oferta a distància i lliure.