NOVA CONVOCATÒRIA DE PROVES LLIURES 2019

1. CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES 2019

http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocatoria_2019

     1.1. CFGM 

Informació per a la inscripció, pagament, normativa, models de prova.

     1.2. CFGS

Informació per a la inscripció, pagament, normativa, models de prova.

2. PROGRAMACIONS PROVES LLIURES

Per veure les programacions dels mòduls de PROVES LLIURES ho podeu fer accedint a:

Centre-Documents-Programacions-Proves Lliures

3. NORMATIVA REFERENT ALS CICLES FORMATIUS