NOTES PROVES LLIURES 2019

1. CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES 2019

http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocatoria_2019

2. PROGRAMACIONS PROVES LLIURES

Per veure les programacions dels mòduls de PROVES LLIURES ho podeu fer accedint a:

Centre-Documents-Programacions-Proves Lliures

3. NORMATIVA REFERENT ALS CICLES FORMATIUS

4. LLISTATS PROVISIONALS ADMESOS PROVES LLIURES 2019

5. CALENDARI PROVES LLIURES 2019
6. ADRECES ELECTRÒNIQUES PROFESSORAT

7. LLISTES PROVISIONALS DE LES NOTES DE PROVES LLIURES

Integració social

Mediació Comunicativa

Atenció a persones en situació de dependència

8. LLISTES DEFINITIVES NOTES PROVES LLIURES

Integració social

Atenció a persones amb situació de dependència

Mediació Comunicativa