Erasmus+

INFORMACIÓ SOBRE ELS CRITERIS DE SELECCIÓ PELS ESTUDIANTS QUE VULGUIN PARTICIPAR EN EL PROJECTE DE MOBILITAT DE L’ALUMNAT “ERAMUS+”

El CIFP Son Llebre participa en projectes Erasmus+ amb l’alumnat del cicle formatiu de  grau mitjà de Tècnic d’Atenció a persones en situació de dependència.

Aquest projecte consisteix en què l’alumnat realitzi, durant un mes, part de les seves pràctiques formatives en empreses a un altre país de la UE.

A finals del mes de març, les persones matriculades a 2n curs interessades i que han superat el procés de selecció, partiran a realitzar part de les seves pràctiques a un país de la Unió Europea.

L’alumnat que vulgui participar en aquest procés ho ha de comunicar al seu tutor/a durant el 1r curs del CFGM, a fi d’anar planificant l’estada.

Per poder accedir a alguna de les beques que ens concedeix la Unió Europea, hi haurà un procés de selecció per adjudicar les places disponibles.

El procés de selecció començarà a principis del mes d’octubre

Per a la selecció de l’alumnat es tindrà en compte:

  1. Expedient acadèmic de 1er curs (40%)

 

  1. Entrevista personal (20%)

 

  1. Avaluació de l’actitud de l’alumne per part de l’equip docent (40%)

 

Es valorarà el coneixement de la llengua anglesa i es farà una entrevista amb el professor d’Anglès.

En cas de ser seleccionat/da, es recomana i es valorarà, el fet d’estar matriculat a un curs d’anglès a THAT’S ENGLISH o a una acadèmia per tal de millorar la competència lingüística.

 

Higher education

Technical professional