CRN Atención Social

Els Centres de Referència Nacional són centres públics que realitzen accions d’innovació i experimentació en matèria de formació professional i estan especialitzats en els diferents sectors productius, en el nostre cas, en l’àrea de l’Atenció Social.

DOCUMENTACIÓ CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL

NOTÍCIES

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DEL CRN

El passat dia 3 de desembre, al CIPF Son Llebre es va celebrar el primer Consell Social consolidant-se així com a Centre de Referencia Nacional (CRN) dins de l’àrea de l’atenció social.


Representants del Consell Social del CRN de l’àrea de l’Atenció Social

Moment de la constitució del Consell Social


Moment de la constitució del Consell Social

Reunió amb dos centres de referència nacional de Pamplona

Les directores de l’Escola Sanitària Tecnicoprofessional de Navarra (ESTNA) de Pamplona, Conchita Antón, i del Centre de Referència Nacional en Energies Renovables i Eficiència Energètica (CENÍFER) d’Imarcoain, Lola Urrutia, varen fer el passat divendres, 25 d’octubre, una visita a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Acompanyades per la directora del CIFP Son Llebre, Margalida Poquet, es varen reunir amb el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antonio Baos, i el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, Jaume Rigo.

Atès que durant aquest curs han començat a funcionar oficialment com a centres de referència nacional (CRN) el CIFP Son Llebre (es Pla de na Tesa, Marratxí) i el CIFP Centre de la Mar (Maó), durant el transcurs de la trobada es va tractar, entre d’altres aspectes, el funcionament d’aquests centres. Els CRN depenen del Govern central, amb participació autonòmica, i duen a terme accions d’innovació i experimentació en matèria de formació professional. Pel que fa al CIFP Son Llebre i al Centre de la Mar, estan especialitzats en atenció sociosanitària i en nàutica, respectivament.

El dia anterior, 24 d’octubre, les directores de l’Escola Sanitària Tecnicoprofessional de Navarra (ESTNA) i del Centre de Referència Nacional en Energies Renovables i Eficiència Energètica (CENÍFER) es varen reunir al CIFP Son Llebre amb l’equip docent de l’esmentat centre i també amb representants del CIFP Centre de la Mar encapçalats pel seu director Josep Maria Cardona amb l’objectiu d’assessorar els membres dels dos nous CRN i també per intercanviar experiències educatives.

Projecte DUALIZA Bankia

Des del Centre de Referència Nacional CIFP Son Llebre, s’ha participat en la següent convocatòria:  La Convocatoria de Ayudas DUALIZA y FPempresa es la apuesta de Dualiza Bankia por impulsar proyectos de colaboración entre centros educativos y empresa.i ha estat seleccionat per dur a terme el projecte presentat: El projecte s’anomena «Adaptant les soft skills a un context VUCA» i consisteix en el següent:Aquest projecte planteja l’aplicació de metodologies actives basades en treball en reptes i ludificació i ABJ per a dissenyar i desenvolupar experiències educatives en el mòdul transversal d’Habilitats Socials que es desenvolupa en tots els cicles formatius  de la família professional de SSC. Es treballarà en xarxa entre professorat, personal  tutor d’FCT de centres i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació d’aquests i millorar l’ocupabilitat dels futurs professionals del sector.