CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DEL CRN

El passat dia 3 de desembre, al CIPF Son Llebre es va celebrar el primer Consell Social consolidant-se així com a Centre de Referencia Nacional (CRN) dins de l’àrea de l’atenció social.

Representants del Consell Social del CRN de l’àrea de l’Atenció Social
Moment de la constitució del Consell Social

Moment de la constitució del Consell Social