Biblioteca

BIBLIOTECA

És una biblioteca oberta a tot el professorat, alumnat i personal no docent del centre, així com a qualsevol persona que estigui interessada en fer ús d’aquest servei.

Cal remarcar que aquest espai s’utilitza amb finalitats didàctiques. Per tant, s’hi poden programar activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat. Aquestes activitats docents, ja siguin individuals o en petit grup, sempre tendran prioritat.

La biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques de la UIB i del PORTAL SOCIAL http://portalsocial.uib.es

El Portal Social, fou creat per conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB; està gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

Totes les persones interessades en gaudir del fons documental del nostre centre, així com dels documents i espais de les diverses biblioteques del campus, ho poden fer, donant-se d’alta com a usuaris.

COM FER-HO?

  • Personalment, en horari de guàrdies de biblioteca, aportant el DNI i complimentant unes dades personals.
  • Per telèfon, al 971 60 74 32, concertant cita prèvia que l’ordenança li donarà, d’acord amb l’horari de la persona responsable de biblioteca.

HORARI:

És el mateix que el del centre. Durant el període lectiu roman oberta des de les 8’00h a les 21’00h, sense interrupció.

QUÈ POT OFERIR AQUEST SERVEI?

  • Un lloc d’estudi, de consulta o de recerca, tant individual com en grup, sempre tenint en compte la prioritat d’ús com a espai docent.
  • Ordinadors amb connexió a Internet.
  • Durant les hores d’atenció i guàrdies, el professorat de guàrdia, podrà gestionar reserves de documents, pel·lícules i d’altres documents digitals del centre.
  • Les reserves o gestions amb altres biblioteques, es podran realitzar d’acord amb l’horari de la persona responsable de la biblioteca.
  • Possibilitat de fer fotocòpies a consergeria.