Acreditacions professionals

A partir de les directrius de l’IQPIB, és el conjunt d’accions necessàries per dur a terme el procediment per a les acreditacions de la competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de formació.

El nostre centre, fins ara, ha participat en el procediment d’acreditacions i ha estat designat com a centre seu de les següents qualificacions:

  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions SSC320_2
  • Atenció sociosanitària a persones en el domicili SSC089_2
  • Educació Infantil SSC322_3
  • Docència per a la formació ocupacional SSC448_3
  • Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil SSC564_2
  • Atenció a alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius SSC444_3 
  • Docència de formació per a l’ocupació SSC448_3
  • Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil SSC565_3
  • Informació juvenil SSC567_3