PRESENCIAL

CFGS Mediació Comunicativa

Títol que s’obté: Tècnic superior en Mediació Comunicativa. S’ofereix en jornada vespertina i lliure. Perfil professional

CFGS Integració Social

Títol que s’obté: Tècnic superior en Integració Social. S’ofereix en jornada diurna i lliure. Perfil professional

CFGS Promoció igualtat de gènere

Títol que s’obté: Tècnic superior en Promoció de la igualtat de gènere. S’ofereix en jornada vespertina i lliure. Perfil professional

CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a les persones en situació de dependència. S’ofereix en jornada diurna i lliure. Perfil professional.