PRESENCIAL

CFGS Mediació Comunicativa

Títol que s’obté: Tècnic superior en Mediació Comunicativa.

Horari: vespertí.

Descarrega’t el Díptic i la Carta de perfil professional

Díptic: CFGS Integració Social

Títol que s’obté: Tècnic superior en Integració Social.

Horari: diurn.

Carta: Perfil professional del Tècnic superior en Integració social.

Díptic: CFGS Promoció igualtat de gènere

Títol que s’obté: Tècnic superior en Promoció de la igualtat de gènere.

Horari: vespertí.

Carta: Perfil professional del Tècnic superior en Promoció de la igualtat de gènere.

Díptic: CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a les persones en situació de dependència.

Horari: diurn.

Carta: Perfil professional del Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència.